Портал Виртуална агора за е-гражданственост, Интернет политика, дигитална демокрация и нови форми на участие. http://www.virtual-agora.org/ Виртуален форум за дебати за Интернет, демокрация и нови форми на участие на младите по възраст и дух. Виртуалната агора е „площадът”, на който винаги ще има съмишленици и интересни е-граждани, с които да поспорите. Темите за дебат ще избираме заедно – и горещи, и стратегически, и любопитни, и иновативни. bg http://www.virtual-agora.org/img/logo_virtual_agorabg.gif http://www.virtual-agora.org/img/logo_virtual_agorabg.gif Портал Виртуална агора за е-гражданственост, Интернет политика, дигитална демокрация и нови форми на участие. http://www.virtual-agora.org 236 95 Новини: Международна конференция « Франкофония и граници » http://www.virtual-agora.org/display.php?bg/newslist/197 Thu, 06 Mar 2014 00:00:00 +0200 http://www.virtual-agora.org/display.php?bg/newslist/197 Е-медии: Д-р Георги Проданов в интервю за в. Капитал http://www.virtual-agora.org/display.php?bg/media/144 Tue, 03 May 2011 00:00:00 +0300 http://www.virtual-agora.org/display.php?bg/media/144 Публикации: Граждански протести, е-демокрация, нови мобилизации http://www.virtual-agora.org/display.php?bg/publications/196 Wed, 29 Jan 2014 00:00:00 +0200 http://www.virtual-agora.org/display.php?bg/publications/196 Аудио: Е-гласуване http://www.virtual-agora.org/display.php?bg/audio/110 Fri, 14 Jan 2011 00:00:00 +0200 http://www.virtual-agora.org/display.php?bg/audio/110 Видео: Социални мрежи и мобилизации http://www.virtual-agora.org/display.php?bg/video/161 Mon, 12 Mar 2012 00:00:00 +0200 http://www.virtual-agora.org/display.php?bg/video/161 Акцент: Акцент Улицата като място на политическо участие